PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

GEOGRAFIA NA CZASIE. PODRĘCZNIK. MATURA TRAVELLER PRE-INTERMEDIATE. PODRĘCZNIK. MATURA TRAVELLER INTERMEDIATE. PODRĘCZNIK. PARTNER-SPRACHE-1. PODRĘCZNIK. MATURA POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK POLSKI.LICEUM, TECHNIKUM. PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 2. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. PODRĘCZNIK CZĘŚĆ 2. LICEUM, TECHNIKUM. NEW HEADWAY. PODRĘCZNIK. LICEUM, TECHNIKUM. HISTORIA.PODRĘCZNIK ZAKRES PODSTAWOWY. LICEUM, TECHNIKUM. FIZYKA I ASTRONOMIA 2. ZBIÓR ZADAŃ LICEUM, TECHNIKUM. FIZYKA I ASTRONOMIA. PODRĘCZNIK. BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY. PODRĘCZNIK. LICEUM, TECHNIKUM. LICEUM, TECHNIKUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK ANGIELSKI. POZIOM PODSTAWOWY. HORIZONS 2. JĘZYK ANGIELSKI. JĘZYK ANGIELSKI. LICEUM, TECHNIKUM. ĆWICZENIA. LICEUM, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann TECHNIKUM. GEOGRAFIA NA CZASIE. ĆWICZENIA. GEOGRAFIA. BOGACTWO PRZYRODNICZE ZIEMI. LICEUM, TECHNIKUM. ZAKRES ROZSZERZONY GEOGRAFIA NA CZASIE. CD. LICEUM, TECHNIKUM.ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. PODRĘCZNIK. LICEUM. TECHNIKUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. LICEUM, TECHNIKUM. ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY.

KL 1 LICEUM, TECHNIKUM. W ramach zajęć praktycznych z eksploatacji maszyn rolniczych, uczniowie klasy II ZSZ oraz III technikum mechanizacji rolnictwa pod kierunkiem nauczyciela Stanisława Kowala oprócz pracy maszynami wykonują naprawy. 3. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń elektrycznych. 3. Przepisy bhp przy obsłudze środków transportu. 6. Bhp aparatury kontrolno pomiarowej. 7. Rożna elektryczne. 8. Postęp techniczny w zakresie aparatury grzejnej w gastronomii. 2. Prąd przemienny instalacje elektryczne. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i p.poż. Temat: Wykorzystywanie zakąsek z wędlin – praca w grupach. 9. Ocena i technika wykonania zakąsek z mięsa i wędlin oraz podrobów. 10. Technika wykonywania mas i kremów. 5 III IX X jaj i ich zastosowanie w Technika sporządzania zup. XII XIII Urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów.

Obejmuje tematy dotyczące zup, sosów gorących, ciast, potraw z mięs zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny, ryb, owoców morza, potraw półmięsnych, potraw wegetariańskich, zakąsek, deserów, napojów. Część 2. Przedstawia zagadnienia i pomaga wyćwiczyć umiejętności z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw i napojów). Omawia również zagadnienia związane z kuchnią polską, kuchniami regionalnymi, kuchniami narodowymi, potrawami dietetycznymi oraz żywnością wygodną i funkcjonalną. Zeszyt ćwiczeń, przeznaczony do kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, jest skorelowany z podręcznikiem Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Dietetyka oraz zwyczaje żywieniowe. 6. Zalecenia żywieniowe zastosowanie mięsa drobiowego. 6. Mięsa mielone i asortyment potraw z mięsa mielonego. 3. Asortyment deserów i sposób podawania.

5. Asortyment potraw jarskich. 5. Asortyment potraw z drobiu. 2. Wykorzystywanie właściwości jaj(spulchniających, wiążących, zagęszczających, emulgujących) przy sporządzaniu potraw. 3. Organizacja pracy przy przygotowaniu różnego rodzaju przyjęć. 4. Czynniki chłodnicze i ich charakterystyka. IX Urządzenia chłodnicze. 1. Zasady i systemy chłodzenia i zamrażania. 1. Składniki pokarmowe pojęcie głodu jakościowego i ilościowego. 1. Pojęcie pracy, ergonomii i fizjologii pracy. 4. Zasady organizacji pracy(harmonogramy, podział pracy, współpraca, specjalizacja). 2. Cukrowce podział i ich znaczenie. 2. SIP, PIP, UDT, ROP, PIS itp. definicje i ich znaczenie dla bezpieczeństwa. 3. Ochrona środowiska i przepisy PIS dotyczące jakości wody pitnej. Zasady kontroli jakości i zakładu małej gastronomii. 7. Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców stosowane w małej gastronomii. Projektowanie zakładów małej gastronomii. 6. Kuchnia tradycyjna. 1. Zasady GMP i GHP w gastronomii.

3. Kuchnia włoska i jej specyfika. III Składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka. 5. Składniki mineralne -podział i ich znaczenie. Wyjaśnia znaczenie słów i terminów stosowanych w gastronomii. Napisz opinię o produkcie:Procesy Technologiczne w Gastronomii. Podręcznik „Procesy technologiczne w gastronomii. Zajęcia praktyczne z II klasą TŻiUG z 12.11.2015r. – procesy technologiczne w gastronomii. Zajęcia praktyczne z II klasą TŻiUG z 29.10.2015r. – procesy technologiczne w gastronomii. 1. Etapy i cele obróbki wstępnej. 1. Proces technologiczny i jego etapy. 5. Maszyny do obróbki mięsa i ryb wilki, kutry. II Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców. 3. Maszyny do obierania ziemniaków i warzyw płuczkoobieraczki.